1. Home>

A weboldalra vonatkozó jogi nyilatkozat

A weboldalt az SD Worx People Solutions NV kezeli. A jelen jogi nyilatkozat minden alkalommal érvényes, amikor Ön a weboldalra látogat. A weboldalon tett látogatásával Ön kifejezetten elfogadja a jelen jogi nyilatkozat feltételeit. Az SD Worx bármikor egyoldalúan módosíthatja a jelen jogi nyilatkozat feltételeit.

Minden oldal, információ, szimuláció, dokumentum, link vagy egyéb hivatkozás (beleértve a harmadik fél weboldalakra és egyéb információkra mutatókat) és az ezen a weboldalon vagy azon keresztül rendelkezésre bocsátott egyéb anyagok („Információk”) kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak. A jelen Információk nem jelentenek és nem helyettesítenek semmilyen konkrét kérdéssel vagy tényszerű körülménnyel kapcsolatos jogi vagy egyéb szakmai tanácsot, és nem is értelmezendők ekként. Ne intézkedjen vagy tartózkodjon az intézkedéstől az Információk alapján anélkül, hogy jogi tanácsot kérne az adott joghatóság(ok)ban illetékes, erre jogosult, és ha szükséges, tanúsított jogi tanácsadótól.

Előfordulhat, hogy az Információk nem teljes körűek, és nem feltétlenül tükrözik a jelenlegi jogi állapotot. Az SD Worx nem zárhatja ki, hogy bizonyos Információk elavultak, hiányosak vagy helytelenek lehetnek. Az SD Worx nem felelős a harmadik felek weboldalainak és információinak tartalmáért, és nem rendelkezik technikai vagy biztonsági ellenőrzéssel felettük. Ennek megfelelően az SD Worx nem vonható felelősségre semmilyen olyan közvetlen vagy közvetett kárért, amelyet az Információkhoz való hozzáférés, azok felkeresése vagy használata, és/vagy az interaktív alkalmazásokhoz való hozzáférés és azok használata okoz. Ön a saját felelősségére használja a weboldalunkat és az Információkat.

A weboldal bármikor felkereshető, kivéve, ha a technológiát vagy a tartalmat karbantartják, vagy ha a weboldal javítás alatt áll. Az SD Worx nem vonható felelősségre semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely a weboldal, illetve a weboldal részeinek elérhetetlensége, vagy a weboldal használatának korlátozása stb. miatt következik be.

A weboldalra, a logókra, az Információkra, az interaktív alkalmazásokra stb. érvényes szellemi tulajdonjogok az SD Worx tulajdonát képezik, és szerzői jogi védelem alatt állnak. Az SD Worx kifejezett engedélye nélkül tilos ezen weboldalak, illetve azok részeinek bármilyen formában vagy módon történő másolása, megváltoztatása vagy módosítása. Polgári és büntetőjogi eljárás indítandó bárkivel szemben, aki megsérti ezt a feltételt. Az SD Worx engedélyt ad Önnek a felkeresett információk másolására, nyomtatására és használatára, feltéve, hogy ezeket az információkat kizárólag saját célra használja fel, kizárva minden további sokszorosítást, terjesztést, kereskedelmi forgalomba hozatalt vagy harmadik fél általi használatot.

Az SD Worx nagy gondot fordít arra, hogy a legújabb technológiai fejlesztéseknek megfelelő biztonsági rendszerek használatával biztonságos hozzáférést biztosítson az ügyfelek és a regisztrált felhasználók számára elérhető online szolgáltatásokhoz. A hozzáféréshez a felhasználónak igazolnia kell a személyazonosságát egy egyedül általa használható azonosító eljárással. A felhasználó vállalja, hogy a szolgáltatást kellő gondossággal használja, és mindent megtesz azért, hogy megakadályozza, hogy harmadik felek megismerjék a szigorúan személyes azonosítási eljárást. Az azonosítási eljárásnak való megfelelésért és az azonosítási eljárás nem rendeltetésszerű használatának káros hatásaiért kizárólag a felhasználó felel.

Az SD Worx tiszteletben tartja a weboldal felhasználóinak magánélethez való jogát a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és az általános adatvédelmi rendelet szerint. További információkért tekintse meg az Online adatvédelmi nyilatkozatunkat.

A jelen jogi nyilatkozatra a belga jog az irányadó. Az antwerpeni bíróságok (Antwerpen körzet) kizárólagos illetékességgel rendelkeznek.